Szkoła Podstawowa w Pecnej

Rejestr zmian

31 lipca 2017 23:54 (Małgorzata Sroczyńska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO): Dodanie załącznika [wso_nowydorota_15_16_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2017 23:53 (Małgorzata Sroczyńska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO): Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2017 14:09 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Bibliotekarz Monika Andrzejewska.
08 marca 2017 14:08 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych.
29 kwietnia 2014 11:11 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
07 marca 2013 14:40 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_statut.doc] do dokumentu.
07 marca 2013 14:38 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej: Usunięcie załącznika [statut.doc] z dokumentu.
25 października 2011 09:30 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 września 2010 11:35 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej: Dodanie załącznika [statut.doc] do dokumentu.
10 września 2010 11:33 (Monika Andrzejewska-Walkowiak) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej: Dodanie dokumentu.
10 września 2010 11:01 (Małgorzata Sroczyńska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Dyrektor.
10 września 2010 11:01 (Małgorzata Sroczyńska) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Dyrektor.
10 września 2010 11:00 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Bibliotekarz Monika Andrzejewska-Walkowiak.
10 września 2010 11:00 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Logopeda Hanna Pawliczak.
10 września 2010 10:59 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Pedagog szkolny Karolina Różycka.
10 września 2010 10:59 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Księgowość Beata Szeszuła.
10 września 2010 10:59 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Sekretariat Zdzisława Kurek.
10 września 2010 10:58 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:56 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: Nauczyciel Monika Andrzejewska-Walkowiak, Maria Brojerska, Aurelia Budzińska, Ewa Buksalewicz-Moskal, Barbara Czaińska, Małgorzata Danii.
10 września 2010 10:50 (Małgorzata Sroczyńska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Dyrektor.
10 września 2010 10:50 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
10 września 2010 10:49 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:49 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:49 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:49 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:49 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:48 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
10 września 2010 10:36 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (matematyka) Grażyna Szczerbińska.
10 września 2010 10:35 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: pedagog szkolny, nauczyciel (technika) Karolina Różycka.
10 września 2010 10:35 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: katecheta ks. Jerzy Przybylski.
10 września 2010 10:33 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (kształcenie zintegrowane) Hanna Pawliczak.
10 września 2010 10:33 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (kształcenie zintegrowane) Katarzyna Kryszak.
10 września 2010 10:32 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (język angielski) Maria Konieczna.
10 września 2010 10:32 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: katecheta Izabela Kasprzyk.
10 września 2010 10:31 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (religia) Izabela Kasprzyk.
10 września 2010 10:31 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (wychowanie przedszkolne) Aleksandra Dziaczyszyn.
10 września 2010 10:30 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (historia) Małgorzata Daniiludis.
10 września 2010 10:30 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel (plastyka, muzyka, rytmika) Ewa Buksalewicz-Moskal.
10 września 2010 10:30 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (język polski) Barbara Czaińska.
10 września 2010 10:29 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (plastyka, muzyka) Ewa Buksalewicz-Moskal.
10 września 2010 10:29 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (wychowanie fizyczne) Aurelia Budzińska.
10 września 2010 10:28 (Małgorzata Sroczyńska) Dane główne: Dodanie stanowiska: nauczyciel (kształcenie zintegrowane) Maria Brojerska.
Ilość wyświetleń: 3979
Realizacja: Superszkolna.pl